Xe cũ

1,050,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Thái Lan
 • Trắng
 • Dầu
 • Tự động
 • 37000 km
1,350,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Thái Lan
 • Xám
 • Dầu
 • Tự động
 • 3,5 vạn
705,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Thái Lan
 • Trắng
 • Dầu
 • Tự động
 • 46000
715,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Lắp q
 • Bạc
 • Dầu
 • Số sàn
 • 72000
1,395,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Nhật Bản
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 80000
1,429,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 43000
819,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 51000
1,159,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Đen
 • Dầu
 • Tự động
 • 17000 km
1,250,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Bạc
 • Dầu
 • Tự động
 • 26000 km
1,599,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Nhật Bản
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 10 vạn
1,570,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Nhật Bản
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 70000
630,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 25000
1,555,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Xanh
 • Dầu
 • Tự động
 • 10000
495,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 13.5 vạn
1,160,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đen
 • Dầu
 • Tự động
 • 1,7 vạn
505,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 10 vạn
615,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 3,8 vạn
720,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 1 Vạn
1,265,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Trắng
 • Dầu
 • Tự động
 • 15000 km
640,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 5,8 vạn
7,850,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 4.5 vạn