Mazda

686,000,000 VNĐ
 • xe đã qua sử dụng
 • Việt Nam
 • Đỏ
 • 1.5
 • Tự động
 • 2600 km
640,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 5,8 vạn
925,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 600 Km
500,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 4 Vạn
875,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 1,2 vạn
485,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Nhập Khẩu
 • Xanh ngọc bích
 • Dầu
 • Tự động
 • 7vạn
563,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 3,5 vạn
835,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 6000
635,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 7,4 vạn
565,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp trong nước
 • Xanh
 • Xăng
 • Tự động
 • 3 vạn
635,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp trong nước
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 2 vạn
549,000,000 VNĐ
 • Đã sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 7000km