Hyundai

355,000,000 VNĐ
 • xe cũ đã qua sử dụng
 • việt nam
 • bạc
 • xăng
 • số sàn
 • 13000 km
555,000,000 VNĐ
 • xe cũ đã qua sử dụng
 • việt nam
 • xanh
 • xăng
 • tự động
 • 31000
595,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Việt Nam
 • Xanh
 • Xăng
 • Tự động
 • 28000 km
615,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 3,8 vạn
615,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 2 Vạn
795,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 7vạn
795,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 7vạn
410,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 5 vạn
1,165,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đỏ đô
 • Dầu
 • Tự động
 • 2000 km
860,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Trắng
 • Dầu
 • Tự động
 • 5.8 vạn
1,090,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 8000km
490,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp trong nước
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 3.2 vạn