Tag: mazda 3

686,000,000 VNĐ
 • xe đã qua sử dụng
 • Việt Nam
 • Đỏ
 • 1.5
 • Tự động
 • 2600 km
500,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 4 Vạn
565,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp trong nước
 • Xanh
 • Xăng
 • Tự động
 • 3 vạn
635,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp trong nước
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 2 vạn
635,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 35000