Tag: kia

315,000,000 VNĐ
 • xe cũ đã qua sử dụng
 • việt nam
 • bạc
 • xăng
 • số sàn
 • 80000
730,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Việt Nam
 • Xanh
 • Xăng
 • Tự động
 • 15000 km
1,250,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Bạc
 • Dầu
 • Tự động
 • 26000 km
1,555,000,000 VNĐ
 • Xe đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Xanh
 • Dầu
 • Tự động
 • 10000
325,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 2,7 Vạn
595,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 2.8 Vạn
Liên hệ
 • Đã qua sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Xanh
 • Dầu
 • Tự động
 • 1 vạn
989,000,000 VNĐ
 • Trong nước
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 13000
570,000,000 VNĐ
 • Đã sử dụng
 • Trong nước
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 2,8 vạn
325,000,000 VNĐ
 • Đã sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Đen
 • Dầu
 • Sàn
 • 120000