Tag: innova

685,000,000 VNĐ
 • xe cũ đã qua sử dụng
 • việt nam
 • trắng
 • xăng
 • tự động
 • 75000
705,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Ghi
 • Xăng
 • Số sàn
 • 3 vạn
575,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Nâu
 • Xăng
 • Tự động
 • 7 vạn
575,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Nâu
 • Xăng
 • Tự động
 • 7vạn
585,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Ghi
 • Xăng
 • Tự động
 • 7.5 vạn
595,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Ghi
 • Xăng
 • Tự động
525,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
595,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Ghi
 • Xăng
 • Tự động
609,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Ghi
 • Xăng
 • Tự động
 • 7.3 vạn
450,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Ghi
 • Xăng
 • Số sàn
 • 11 vạn
695,000,000 VNĐ
 • Đã sử dụng
 • Trong nước
 • Ghi
 • Xăng
 • Sàn
 • 5,6 vạn
759,000,000 VNĐ
 • Đã sử dụng
 • Nhập khẩu
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 21000
605,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Đen
 • Xăng
 • Sàn
 • 60000