Tag: hyundai

615,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 3,8 vạn
860,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trong nước
 • Trắng
 • Dầu
 • Tự động
 • 5.8 vạn
1,090,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 8000km
490,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp trong nước
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 3.2 vạn
675,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Xanh
 • Xăng
 • Tự Động
 • 1 vạn
669,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp ráp
 • Trắng
 • Xăng
 • Tự động
 • 3 vạn