Tag: cerato

595,000,000 VNĐ
 • Đã qua sử dụng
 • Lắp rắp
 • Đen
 • Xăng
 • Tự động
 • 2.8 Vạn
570,000,000 VNĐ
 • Đã sử dụng
 • Trong nước
 • Đỏ
 • Xăng
 • Tự động
 • 2,8 vạn